da block
ރާއްޖެއިން އިތުރު 58 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި އަހަރު އެންމެ މަދުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީ އެއް ދުވަހެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުނާއެކު ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ނަންބަރު ވަނީ 25،759 އަށް އަރާފަ އެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން...
ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓްގެ އަދަދުތައް ދިމާނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި...
މިސްކިތްތައް ކައިރީ ކުރިން ޕާކުކުރުން މަނާ ތަންތަން ރަމަޟާންމަހުގެ ނަމާދު ގަޑިތަކާއި ދިމާކޮށް ޕާކުރުމަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް ބަލާނީ ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން 15 މިނިޓަށް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި އެވަގުތަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ވެހިކަލްތައް މަނާކޮށްފައިވާ...
ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުގައި މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެމިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން...