da block
މާތް ﷲ ތައާލާއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ހައްގުތައް އަދާކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ހައްގަކީ މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. މިއަދުގެ ހުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ “މައިންބަފައިންނަށާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން” އެވެ. ހުތުބާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި...
ކާމިޔާބު އެތައް އުފެއްދުމެއް ގެނެސްދީފައިވާ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޕްރޮޑިއުސްކުރި ވެބް ސީރީޒް — ލަފުޒުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ލަފުޒު ބަލައިލެވޭނީ މީޑިއާނެޓްގެ އޯޓީޓީ ޕްލެޓްފޯމް އަދި އެމްއެސްޓީވީ މެދުވެރިކޮށެވެ. ތިރިސް އެޕިސޯޑުގެ ލަފުޒު...
އައްޑޫ ސީޓީގައި ހަދާފައިވާ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ހުޅުވުމާ އެކު ފުލުހުންގެ ތަމްރީންތަަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ފުލުހުންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ...
އައްޑޫ ސީޓީގައި ހަދާފައިވާ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ހުޅުވުމާ އެކު ފުލުހުންގެ ތަމްރީންތަަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ފުލުހުންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ...