da block
އެމެރިކާގެ މިނިއާޕޮލިސްގައި ފުލުހުންތަކެއް ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ކަރުގައި ފުލުސް މީހާގެ ކަކޫ އަޅައިގެން އޭނާ މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި އަންނަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އާންމުންގެ ތެރޭގައި...
ކަސްޓަމްސް އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މުވައްޒަފުން ވެސް ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމްސްގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކާއި ފިރިހެން މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށާއި އެ...
ށ. ނަރުދޫ އަމާޒު ބޯޓު ކޭސް އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެ ރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ނަރުދޫ ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސްގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ އެ ރަށުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 11 މީހުން މިހާރު ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އެންމެންވެސް...
މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުގައްދަސް މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އަނެއްކާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ސައުދީ...
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރައްވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ކޮމިޓީއިން ނިންމުމުން، އެ ނިންމުމަށް ޖަވާބު ދާރީވެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރު ޒަހާ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ކޮމިޓީއިން...