da block
4 ދުވަސް ފަހުން ގއ.ވިލިނގިލި އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ވިލިނގިލިން ފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް އަނެއްކާވެސް ލައިފާ ވަނީ މިއަދު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވިލިނގިލިން ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިންގައި އޮންނަތާ...
މާލޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި ހުރި ރުކއްްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ހާއިރު އެވެ. އެކްސިޑެންޓުވި އިރު ކާރުގައި އިނީ ޑްރައިވަރު އެކަންޏެވެ. ހާދިސާގައި އޭނާއަށް...
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ގއ. ވިލިނގިލި މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އެރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަން ވިލިނގިލި ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ވިލިނގިލީ ކަައުންސިލުގެ ރައީސް...
ކ. ގުރައިދޫގައި އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ބިން ހިންގުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްގެ...