ކޯވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހަކު ވަޅުލަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ކޯވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ދެ މަހުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް ދެ މަހުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ މަރުވި އިރު ފަރުވާ ދެމުން ދިޔައީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. މިކަން އެޗްޕީއޭއިން އަދި ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެ އެވެ. (ތަފްސީލް އަންނަނީ)

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!