މާލޭގައި ހިނގި އަލިގާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މީގެ ކުރިން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މާލޭ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި މީހަކު ފިހިއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. (ތަފްސީލް އަންނަނި)

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!