ގަލޮލޫ ސްކޫލްގެ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ތުހުމަތުގައި 63 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މާލޭގައި ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލެއް ކަމަށް ވާ ގަލޮޅު ސްލޫލުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. ހައްޔަރު ކުރީ 63 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ thepress.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!