ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ސަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން އަލީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މިއަހަރުގެ މެއި ހަޔެއްގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ…

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!