ފީވައް

ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ދެ ކޮންޓެއިނާ ފީވަކަށް ގެންގޮސްފި

ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ދެ ކޮންޓެއިނާ ފީވަކަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ކޮންޓެއިނާ ކަނޑަށް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހދ އަތޮޅާއި ހއ އަތޮޅާއި ދޭތެރެއިން އިއްޔެ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓަކުން ދެ ކޮންޓެއިނާ ކަނޑަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ދެ ކޮންޓެއިނާ ވަނީ ކަނޑުން ނަގާ ފީވަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވިއެވެ. އޭނާ ބޯފަޅައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ނުލިބެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ކަނޑުމަތީގެ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއްގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ކުއްޖާގެ މަންމަ ވަނީ ކަނޑުވެ މަރުވެފައެވެ. މިއަދު ކާށިދޫ ކަނޑަށްވެސް 22 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ވެއްޓުނެވެ. އަދި މާލޭގެ ވައިޓަރު މަތީ މަސް ބާނަން ހުރި މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެފައިވެއެވެ. ބޯވަ ނަގަން ގޮސް އުޅުނު މީހަކު އޮޔާދަނިކޮށްވެސް ސަލާމަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!