ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ފަހުވަގުތު ޗެތްރީ ޖެހި ގޯލުން އިންޑިއާއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗު އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ނޭޕާލާ ބައްދަލުކުރި މި މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތްރީ އެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގައި އޭނާ ޖެހި ދެވަނަ ގޯލެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!