ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވް މީހަކު ފެސިލިޓިއަށް ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ކޯވިޑްގެ އަދަދުތައް 100ން ދަށުގައި އުޅޭތާ ހަފްތާއެއް، މިއަދު ބަލި ޖެހުނީ 83 މީހުންނަށް

ރާޢްޖެއިން އިތުރު 83 މީހުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނީ އަތޮޅުތެރެއިން 54 މީހުންނާއި މާލެއިން 23 މީހުންނެވެ. ރިސޯޓުތަކުން ކޯވިޑް ޖެހިފައިވަނީ ހަ މީހުންނަށެވެ. ކޯވިޑަށް މިއަދު ޓެސްޓުކޮށްފައިވަނީ 4،147 ސާމްޕަލެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިވަގުތު ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުންދަނީ 1،237 މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ 13 މީހުންނަށެވެ. ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 84،064 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި އެވެ. ކޯވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ވަނީ 234 އަށް އަރާފަ އެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޯވިޑް ޖެހިފައިވަނީ 85،548 މީހުންނަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!