ރައީސް ސޯލިހު މާދަމާ ރޭ ދިވެހި ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މާދަމާ ރޭ ދިވެހި ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މާދަމާ ރޭ އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ މި އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ، މާދަމާ ރޭ 8:45 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!