ވިހަ ގަދަ ބޯވަ އެއް ވ. އަތޮޅުން ފެނިއްޖެ

ވިހަ ގަދަ ބޯވަ އެއް ވ. އަތޮޅުން ފެނިއްޖެ އެވެ. މިކަން ހާމަކުރީ މޯލްޑިވްސް ފިޝަރމޭންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޓްވީޓަރގަ އެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ބޯވަ ފެނިފައިވަނީ މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު އެންދަމަން އުޅުނު “މާހޯރަ” ދޯނީގެ ފަޅުވެރިނަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މި ބޯވަ ފެނުނީ ދަލުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. މިކަމާއިގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދިވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!