މޫސާ އަލީ މަނިކް (މުކޭ) ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބު: މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް މޫކޭ

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ރ. މަޑުއްވަރީ ރ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަދި އުފަން މޫސާ އަލިމަނިކު (މޫކޭ) ކުރި ހޯއްދަވައިފިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީޅް އަންނަނީ….

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!