އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު: އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް ބިގޭ

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ރ. އަތޮޅު ދާއިރާގެ ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ބިގޭ އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. (ތަފްސީލް އަންނަނީ….)

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!