އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު: ލާމު ގަމު ދާއިރާގެ ރައީސްކަން ފައްޔާޒު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

މިއަދު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ލ. ގަމު ދާއިރާގެ ރައީސްކަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ފައްޔާޒް އެ މަގާމު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އިސްމާއިލް ޒަކީ އަދި އަލީ އިބްރާހިމް (ބޯބުޅި) އާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު ފައްޔާޒް އުޅުއްވަނީ ބޮޑުތަނުން ކުރީގައެވެ. ނަތީޖާއަސް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!