މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލސްތިމާސް ކުރޭ -- ދުވަސް ފޮޓޯ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަަކަށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖަހަންދެން ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަަކަށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖަހަންދެން ހުދު ސަމާލު ނެރެފި އެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބުނީ ތ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު ސިޓީއާ ހަމަޔަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ އެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއި އެކު ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!