އެމްޑީޕީ އިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

މިފަހަރު ވޯޓުލާން ނިކުންނަ މެމްބަރުން އިތުރުވާނެ: އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ވަރަށް ގިނަ މެމްބަރުން ނިކުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހަސަން މިހެން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އޭޕްރީމް މަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ވޯޓުލާން ނިކުތް މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުންނެވެ.

ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ވިދާޅުވީ ޕާޓީއަށް މިހާރު ވަމުންދާ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް ވެސް ގިނަ މެމްބަރުން ވޯޓުލާން ނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ. ޕާޓީއަށް ވަމުންދާ ގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ޕާޓީގެ 65 މެމްބަރުން ތިބެމެ، އެދެވޭ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

“އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މި އިންތިހާބު ވަރަށް މުހިންމު،” ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ގިނަ މެމްބަރުން ވޯޓުލާން ނިކުންނާނެ ކަމަށް ދެން ޔަގީންވާ އަނެއް ކަމަކީ އޮފިޝަލުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިއިރު އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކެމްޕޭނު ކުރުމުގައި ނޫޅޭ މެމްބަރުން ހޯދަން އުނދަގޫވުން ކަމަށް ހަސަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ގިނަ މެމްބަރުން ކޮންމެވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކެމްޕޭނުކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހަސަން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ އަޅާބަލާއިރު ގިނަ އަދަދަކަށް މެމްބަރުން ވޯޓުލާން ނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މޮނިޓަރިންގައި އޮތް ރަށްރަށުގައި ވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ. އެމްޑީޕީން މިހާރު ގެންދަނީ ދާއިރާތަކަށް ވޯޓު ފޮށި ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. އެ ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ނުދާނީ ހަމައެކަނި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގަ އެވެ. އެ ދާއިރާގައި ވޯޓުލުން ބާއްވާނެ ތާރީހު ފަހުން އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޕްރޮވިންސްތަކާއި ސިޓީތަކާއި ދާއިރާތަކަށް 455 ބޭފުޅުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އިންތިހާބުގެ ވޯޓް ނެގުުމުގެ ކުރިން 165 ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ހޮވިފަ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ avas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!