ޓިކްޓޮކުގައި އޮރިޔާންވި ޔާޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯއެއްގައި އަމިއްލައަށް އޮރިޔާންވި، މުހައްމަދު ނަބީލް (ޔާޔާ) ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ އާންމުކުރި 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. “މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން” ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ dhuvas.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!