ބިލެއްފަހި ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ލުމަށް ކޮންކްރީޓް ގައު އަތުރާ ނިމިއްޖެ

ށ. ބިލެއްފަހި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ މި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 24,125 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި 376 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި 98 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި 1,150 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމެންޓް ހަދާ، މަގުބައްތި ހަރުކުރުން ވެސް މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެ އެވެ. މިއީ 28.42 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!