އެމްވީ ކްރައިސިސް އިން ޢާންމުކޮސްފައިވާ ވީޑިއޯ އެއްގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް

އެއަރޕޯޓުގައި ހުރި ތެޔޮ ތާނގީއަކުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފަށައިފި

އެއަރޕޯޓުގައި ހުރި ތެޔޮ ތާނގީއަކުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފަށައިފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތެޔޮ ލީކުވަމުންދަނީ އެއަރޕޯޓުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތާނގީއަކުން ނެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ މިހާރުވެސް ވަނީ ލީކުވެފަ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ތެޔޮ ލީކުވުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު މައުލޫމާތު ދޭނީ އެމްއޭސީއެލް އިން ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާ އަ ގުޅިގެން އެމްއޭސީއެލްގް ބަހެއް އަދިވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހަކު ދުވަސްއެމްވީއަށް ބުނީ ވަރަށް ގިނައިން ތެޔޮ ލީކުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެމްއެންޑީއެފް އިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!