ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިން

މާލޭގައި ބިދޭސީންގެ މާރާމާރިއެއް

މާލޭ ގައި ދެ ބިދޭސީއެއްގެ ދެމެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައި އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މާރަމާރީ ހިނގީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:39 ހާއިރު މާލޭގެ ދިލްބަހާރު މަގުގައި ކަމަށެވެ. މާރާމާރީ ހިންގީ ބަގްލަދޭޝައް ނިސްބަތްވާ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. މި މާރާމާރީ އައީ އެ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މާރާމާރީގައި އެކަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވި އެވެ. އޭނާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހުގައި މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!