ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަޔާން ނަގަން ފުލުހުންގެ ވަފުދެއް ޔޫކޭއަށް ދަނީ

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލަން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް އެމަނިކުފާނުގެ ބަޔާން ނެގުމަށް ފުލުހުންގެ ވަފުދެއް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދާން ނިންމައިފިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!