ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އެނދުތަކެއް -- ފޮޓޯ/ އެސްޓީއޯ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ sun.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!