އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ބިލްޑިން -- ސަން ފޮޓޯ

މިރޭ 5 ގަޑިއިރަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ

ފެން ހޮޅީގެ މަސައްކަތެއް ކުރާތީ މިރޭ ފަސް ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކުން ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފެން ކުންފުނި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއިން ބުނެފި އެވެ. ފެން ކުންފުނިން ބުނީ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭނީ މިރޭ 23:00އިން ފަތިހު 4:00އަށް ކަމަށެވެ. ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭނީ އިއްޒުއްދީން މަގާއި ހަނދުވަރީ ހިނގުމާ ދެމެދުން ފުލޫނިޔާ މަގުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުންނެވެ. އެ ވަގުތުތަކުގައި ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ސަބަބަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަން ކުރިއަށްގެންދާ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފުލޫނިޔާ މަގުގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ފެން ހޮޅިއާއި މިހާރު އަލުން އަޅާފައިވާ ފެން ހޮޅި ގުޅުވާލާތީ އެވެ. ހިދުމަތް މުދުކެނޑިގެންދާ ވަގުތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ފެން ކުންފުނިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފަ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ sun.mv

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!