ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ގަޑީގައި ބަޔަކު މާލޭ މަގުމަތީގައި -- ދުވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު

ބޮޑު ލުޔެއް: ރޭގަނޑު އަށަކާ ހަމައަށް ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ފަަދަ ތަންތަކުގައި ޑައިން އިން ހިދުމަތް ދެވޭނެ

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކާފިއު އަށް ބޮޑު ލުއިތަކެއް ދީ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޭގަނޑު އަށަކާއި ހަމައަށް އިން ޑައިނިން ހިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭގޮތަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ. މި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެންްނެވެ. މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވާއިރު ކާފިއު ވަގުތުވެސް މިވަނީ ރޭގަނޑު އަށަކުން ފަތިހު ހަތަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ކާފިއު ނޫން ވަގުތުތަކުގައި ފާހަކާ ނުލާ އުޅެވޭގޮތަށްވެސް މިވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލުތަކަށްވެސް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ …

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!