މަސްވެރިޔަކަށް ކުއްލިއަކަށް ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިވެއްޖެ

ޒުވާން ފަޅުވެރިއަކަށް ކުއްލި ސިއްހީ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިވެދޭން ފަށާފައި ވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ މައްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ކުއްލި ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:23ގައި ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ދިމާވެފައި ވަނީ ތ. ދިޔަމިގިލީގެ 24 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު “ނިއުމަތް” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނީގައި ހުރި 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފަޅުވެރިޔަކަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!