ޖިމްތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ޖިމްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ޖިމްތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ފަތިހު 5:30 އިން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖަހަން ދެނެވެ. ނަމަވެސް ގުރޫޕް ކްލާސްތައް އަދިވެސް މަނަލެވެ.

އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ބުނީ ޖިމްތައް ހުޅުވަން ހުއްދި ދިން ނަމަވެސް ޖިމްތައް ހުޅުވޭނީ އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަނުގެ ހާލަތު ހުރިކަން އަންގައިދޭ ޕްލޭން ހުށައެޅުމުންނެވެ. އެ ޕްލޭން ހުށައެޅުމުން އެޗްޕީއޭއިން އިސްޕެކްޓްކޮށް ހުއްދަ ދޭނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވުމުން މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހަވީރު ހަތަރަކުން ހެނދުނު އަށަކަށް ކާފިއު ހިންގާ އަދި ހެނދުނު އަށަކުން ހަވީރު ހަތަރަކަށް ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅުން މަނާކުރި އެވެ. އެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެވެނީ ފުލުހުން ދީފައިވާ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީވެސް ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް ދެ މީހަކަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!