މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނީ ނަރީޝް

މާދަމާ ބާއްވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމުގެ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވާނީ އަހުމަދު ނަރީޝް ކަމަށް ދެންމެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކައުންސިލަރަކު ހޮވުމަށް މިއަދު އެޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ނަރީޝްގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އާއި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ނަހުލާ އަލީއެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ މިއަދު ނެގި ވޯޓު ނަރީޝް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ފަސް ވޯޓުންނެވެ. ޝުޖާއު އަދި ނަހުލާއަށް ވެސް ލިބިލެއްވީ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ހަތަރު ވޯޓެެވެ.

އެހެންކަމުން، ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާނީ ނަރީޝް ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!