ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 20 އިންސައްތަ ޙިމާޔަތްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައިވާ ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 20 އިންސައްތަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 2030 ވަނަ އަހަރާހަމައަށް ދާއިރު މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތއް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނި ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ 5 ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުން ފައްޓަވާ ދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 99 އިންސައްތައަކީ ކަނޑުތަކަށްވާއިރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ސީދާ ގުޅިފައި ވަނީ ކަނޑުތަކާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކަނޑުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 9 އަހަރުތެރޭގައި ކަނޑުތަކުގައިވާ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 20 އިންސައްތަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށެވެ

މިވަގުތުވެސް ރާއްޖޭގެ 73 ސަރަހައްދެއް ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ފަރުތަކުގެ 10 އިންސައްތައާއި ޗަސް ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 20 އިންސައްތައިގެ އިތުރުން ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ އެއްރަށާއި ފިނޮޅެއް 2025 އަންނަވާއިރަށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!