މާލޭ ގުދަނެއްގެ ތެރެއިން ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގުދަނެއްގެ ތެރެއިން ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގެ މާފަންނުގައި ހުރި ގުދަނެއްގެ ތެރެއިން ހަރުފައެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހަރުފަ ހިފީ ސިފައިން ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ހަރުފައަކީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެއްޗަކަށް ނުވާއިރު އެއީ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާއެއްޗެކެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!