އެތައް ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ވިއްކާ ބައެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

އަންހެނުންގެ ފޮޓޯ އާއި ފޯނު ނަމްބަރު ވިއްކާ ބައެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ވިއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގްރޫޕެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވަނީ ބަލަން ފަށާފައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތަފުސީލެއް އަދި ނުދެއްވަ އެވެ.

މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ވިއްކާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި މި ވަނީ އަންހެނުންގެ ފޯނު ނަންބަރާއި ފޮޓޯ އާއި ސްނެޕް އައިޑީ ފަދަ ޒާތީ އެތައް މައުލޫމާތެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގްރޫޕްތައް ހަދައި އޭގެ ތެރެއިން ވިއްކައި އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އެ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރާ މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ އަދިވެސް ހިނގާ ކަމުގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު އަނެއްކާވެސް ދެކެވެން ފެށުމުންނެވެ. މިގޮތަށް ހިންގާ ބައެއް ގްރޫޕްތަކުގެ މައްސަލަ މީގެ ކުރިން ވެސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހި އަންހެންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ފޮޓޯ އަދި ސޯޝަލް މީޑީއާގެ އެކި އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ ގުރޫޕުން ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. 500 ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި އެ ޓެލެގްރާމް ޕޭޖް ހިންގާ މީހާގެ މައުލޫމާތުވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލު ކަމަށްވެސް އެކަން ގެނެސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. މަބުރޫކް ވިދާޅުވީ ފުލުހުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!