ކުޅުދުއްފުށިސިޓީ އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިންއަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެރަށް އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއެކެވެ. އެއީ 45 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ޕޮޒިޓިވްވީކަން އެނގުނީ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކުމުން ޓެސްޓް ކުރުމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރޭ ދަންވަރު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސް ރަށަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!