ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ގޭސް ހޮޅީގެ ނެޓްވޯކް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ކައްކާ ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާ ގޭސް ހޮޅީގެ ނެޓްވޯކްގެ ޑިޒައިން އަދި ކޮންސަލްޓެންސީ ބީލަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހިޔާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ކައްކާ ގޭސް ގުޅާނީ، ގޭސް ވިއުގައަކުން ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޗްޑީސީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެޗްޑީސީއާ ގުޅިގެން މިމަސައްކަތްކުރާ މޯލްޑިވްގޭސްއިން ވިދާޅުވީ 25 ބުރީގެ ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ގޭސް ހޮޅި އަޅާނެ ގޮތުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި ކޮންސަލްޓެންސީ އަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޤަވައިދުތަަކާ އެއްގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް އެލްޕީޖީ ގޭސް ޕައިޕް ނެޓްވޯކު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖުގެ މަސައްކަތަށް ޑިޒައިން އެންޑް ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތްކުރާ ފާމް ތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ގޭސްއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން މި މަހުގެ 19ގެ ކުރިން ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!