އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށްކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް އޭނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވައިދޭން އެދި އަލީވަހީދު އެކޯޓަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެކޯޓުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ވަކިގޮތެއް ނިންމަވާފައިނުވެއެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވާން އަލީ ވަހީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، އެއީ އެކޯޓުގައި އާންމުކޮށް އަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލެއްނޫނެވެ. މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއަށް ތާވަލުކުރި ނަމަވެސް، އެންމެ ފަހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޝެޑިއުލްގައި އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ޝަރީއަތުގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވާން އަލީ ވަޙީދު އެދިފައިވާއިރު، އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލުމަށް ޖާމިނުވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީއާއެކު ވެފައިވާ 4 މަސްދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މިއަދަށްވަނީ ހަމަވެފައެވެ. ޖާމިނުވި ނަމަވެސް އަލީ ވަހީދު އުޅޭތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް އަސްހަދު އަލީ ބުނުމުން އޭނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!