މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ފައްޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ރޯގާއެއް ޖެހުން ފަދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅާގެ ހާލުކޮޅު ކުރިޔަށްވުރެ ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!