މަރުވެ ކުނިވެފައިވަނިކޮށް ޒުވާނެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ގަލޮޅު ގެއެއްގައި މަރުވެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި، އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ގަލޮޅު ގެއަކުން ކުނިވަސްދުވާތީ ބެލިއިރު މަރުވެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވަނީ ޢުމުރުން 27 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއްކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ރޭ 2:33 އެހައިކަންހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

 އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލައިގެ ވަށަައިގެންވާ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!