ކޮވިޑްގަ މިއަދު މަރުވި މީހުން އަދަދު 6 އަށް

ކޯވިޑް ބަލީގައި މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 6 މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިމިދިޔަ މޭ މަހަކީ މި ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި މަހެވެ.

ކޯވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ނިޔާވި 6 މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހުންނަކީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހުންނެވެ. އަނެއް ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އީއާރަށް ގެންދިޔަ އުމުރުން 89 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. ދެން ނިޔާވެފައިވަނީ އޭދަފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޯވިޑް ފެސިލީޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހެކެވެ. ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަނިކޮށް މިއަދު ނިޔާވެފައިވަނީ 62 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 70 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 59 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. ބ.އޭދަފުށިން ނިޔާވީ ޢުމުރުން 87 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އޭދަފުށީ ފެސިލިޓީން ނިޔާވި މީހަކީ އެތަނުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ބ.އަތޮޅުން 3 މީހަކުވަނީ ކޯވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ. އެތިން މަރުވެސް ކޯވިޑް މަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެމީހުން ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ހެދި ސާމްޕަލް ޓެސްޓުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނެވެ. މިއަދު ނިޔާވި ހަ މީހުންނާއެކު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 167 މީހަކު މިވަނީ ކޯވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ.

ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރިވެގެން ދިޔައީ ނިމިދިޔަ މޭ މަހުގައެވެ. މޭ މަހު 34516 މީހުންވަނީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ކޯވިޑްގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އެއްދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 2000 އިން މައްޗަށްވެސް މެއިމަހުވަނީ އަރާފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!