އެސްޓީއޯއިން ގޮދަން ގެނެސް ފުށް ތައްޔާރުކުރަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ގޮދަން ފުއް ތައްޔާރުކުރަން ފެށުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަށް ގޮވާން އެތެރެކޮށްގެން، ގޮދަން ފުށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށްޓަކާ ގޮދަން ފުށް ތައްޔާރުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ފެކްޓަރީއެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުސްވިޔަނުދީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ކާޑު އެތެރެކުރުމަށް ކުރާ ހަރަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެކަމަށް އަމްރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ، އެސްޓީއޯއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސެންޓްރެލް ވެއާހައުސްއެއް ހަދައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ ގުދަންތައް ހަދައި ހިދުމަތް ދިނުމަކީ ވެސް އަމާޒެއް ކަމަށާއި ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ހާއްސަކޮށް މުދާ ގެނައުން ފުޅާ ކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!