ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނާ ސުވާލު ކުރުމުން ބުނީ ކ. އަތޮޅާއި، އއ. އަތޮޅާއި، އދ. އަތޮޅާއި އަދި ވ. އަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ރަށަކުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވި މައްސަލައެއްގައި ރޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ފުލުހުންނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިދިއަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!