ވައިގަދަވެ ސަލްޓަންޕާކުގެ ގަހެއް ވެއްޓިއްޖެ

ވައިގަދަވެ ސަލްޓަންޕާކުގެ ގަހެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ވައިގަދަވެ ސަލްޓަންޕާކުގެ ގަހެއް ވެއްޓި ލިލީމަގު އެއްކޮށް ބަންދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވެއްޓުނު ގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް މާލެއަށް ވައިގަދަވެ، މަގުމައްޗަށް ގަސްތައް ވެއްޓި ހާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވެ އުދައަރާފާނެތީ މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ވެސް ނެރެފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!