މާލޭ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އެޗްއީއޯސީގެ ކޯލް ސެންޓަރަށް

މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ކޯލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މާލޭ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

މޭޔަރު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް މާލެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކޯލް ސެންޓަރުގައި އަންނަ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ކޮވިޑް މެނޭޖްކުރުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފަ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!