އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުު ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައި ދީފި

ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ މައްޗަންގޮޅީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުު ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައި ދީފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓުން މިއަދު ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފަސް އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޖުމްލަ ހިމެނެނީ 29 މީހަކު ކަމަށްވެސް ޑިޒާސްޓާ އިން ބުންޏެވެ.

ޑިޒާސްޓާ އިން ބުނީ ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތައް މިވަގުތު ތިބީ ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ މި ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ހިޔާވެހިކަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!