އިއްޔެ 1924 މީހަކު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާއިރު އިއްޔެ 1،924 މީހަކު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

 އިއްޔެ 1،924 މީހަކު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ އިރު އެއީ އަތޮޅުތަކުން ވެކްސިން ދިން 1،398 މީހަކާއި މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ދިން 526 މީހެކެވެ. އިއްޔެ ވަނީ 717 މީހަކަށް ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދީފައިވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 307،927 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފައިވެެއެވެ.  އަދި 161،454 މީހަކު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!