ކަރަންޓީނު ނިމުމުން ދޭ ރިލީޒް ޑޮކިއުމަންޓް ދެން ނުދޭނެ

ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އެކަހެރިވުމަށް އަންގާ ލިއުމުގެ އިތުރުން މުއްދަތު ހަމަވުމުން މިހާރު ދޫކުރާ ރިލީޒް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫ ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފއެވެ.

ހެލްތު ޕޮރިޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ ކޯވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާގުޅިގެން އެކަހެރިވުމަށް ދޫކުރާ ލިޔުމުގައި އެކަހެރިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހިމަނާފައިވާނެކަމަށެވެ. އަދި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކު އެކަހެރިވެފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމަކަށް އަންނާނެކަމަށެވެ.

ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ބަލި ހާލަތާގުޅިގެން އެކަހެރިވެ ހުންނަ މުއްދަތު ތަފާތުވެއެވެ. އެގޮތުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނިމޭއިރުވެސް ހުން އައުން، ނޭވާލާން އުދަނގޫވުން، ކެއްސުން ގޯސްވުން ފަދަ ކަންކަން ހުންނަނަމަ، އެކަހެރިވާ މުއްދަތު 21 ދުވަހަށް ދެމިގެން ދާނެކަމަށް މި ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!