ދެން ވެކްސިން ޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ އާއިއެކު

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދެ ހަފުތާއަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ލޮކްޑައުންކުރަން ނިންމާފައި ވާއިރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަަހަން ބޭރަށް ދާން ވެސް ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ވެކްސިން ޖަހަން ދާން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލްގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން މެޑިކަލް (އޮން އިމަޖެންސީ) އިން ކަމަށެވެ. ވެކްސިން ޖަހަން ދާ ސެންޓަރުގެ ނަމާއި ހުއްދަ އަށް އެދޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި، ވެކްސިން ޖަހަން ދިއުން މައުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ލިޔަންޖެހޭނެ އެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ޖަހައިދޭނީ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ އާއި ވިލިމާލެ ޔޫތު ސެންޓަރު އަދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. ހުރިހާ ސެންޓަރެއްގައި ވެސް ވެކްސިން ޖަހައިދޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 11:00 އަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!