ތަހުގީގު ޓީމުގެ ވެރިޔާ އާއި އެތައް ފުލުހުންނެއް ޕޮޒިޓިވް, ނަމަވެސް ތަހުގީގަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުންނާއި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މި ފަހުން ހައްޔަރުކުރި އެތައް ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާއިރު ތަހުގީގު ޓީމުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަވާ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަ އޮފް މުހައްމަދު ރިޔާޒާއި އެ ޓީމުގެ އެތައް ފުލުހުންނެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކުރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް މިހާރު ވެސް 450 އެއްހާ މެމްބަރުން ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުން ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަހުގީގުގެސްޕީޑް ލަސްވާތީ މިނިސްޓަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ.

ވިދާޅުވީ ތަހުގީގްގެ ސްޕީޑް ލަސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ހަތަރު މީހުންނާއި ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވާ ވަރަށް ގިނަ އޮފިސަރުން ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އިމްރާންގެ އެ ވާހަަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މިއަދު ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށާ ތަހުގީގަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އިރު ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގައި 14 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވ. ތިނަދޫ ހިޔާ، އަހުމަދު އަދުހަމް ރަޝީދުގެ އިތުރުން މއ. ފޭރުގެ މުޖާޒް އަހުމަދު (21 އ) އާއި ގއ. ކޮނޑޭ ފޮޅޭމާ ތަހުމީން އަހްމަދު (32 އ) އެވެ. ތަހްމީނަކީ ބޮން ގޮއްވާލުމަށް ބޭނުން ކުރި ސައިކަލްގެ ވެރިމީހާ އެވެ. އަދުހަމްއަކީ ބޮން ގޮއްލި މީހާ އެވެ. ހަމަލާގެ ތުހުމަށް ލ. ގަމަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަހުމަދު ފާތިހުވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!