ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ އަށްވަނަ މަރު، ޖުމުލަ އަދަދު 137އަށް

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު ރާއްޖެ އިން އަށްވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްއޭއި)އިން ބުނީ މި ބަލީގައި އެންމެފަހުން ނިޔާވެފައިވަނީ ޅ.ހިންނަވަރު ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ އުމުރުން 87 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

ކޯވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 137 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު ތޭވީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުނަށް މިހާރު އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!