އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ޝިފާއު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އިންތިހާބު ކޮށްފި އެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޝިފާއު އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ހޮވާފައި މިއަދު ބޭއްވި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ނެގުނު ވޯޓުގެ އަޣުލަބިޔަތުންނެވެ.

އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަލުން ހޮވީ އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު އީސަ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އީސަ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވޯޓު ވެސް ދެއްވާފައިވެ އެވެ.

އީސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުގެ ކޮއްކޮ އަސްރާ ނަސީމަށް ގެވެށި އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަސްރާ ވަނީ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް ބަޔާނެއް ވެސް ދެއްވާފަ އެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!