މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި މީހަކު ހޯދަނީ

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހޯދަންޖެހޭ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި ފޮޓޯ އާންމުކޮށް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ކާށިދޫ، އަލުންތިލަ، އަހްމަދު ސުމާއު (24 އ) އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ސުމާއު ހޯދަނީ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ހާއިރު އޭނާ ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!