މާލެ ފުރަބަންދު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

މި މަހުގެ 25 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކުރަން ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮަޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

“ވަގުތު”ނޫހުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި ޓެގް އާއި ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރަތައް ތިބޭ އެޗްއީއޯސީގެ ކޮމެޓީން ނިންމީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކުރުމަށެވެ. އަދި މި ނިންމުން މިހާރު ރައީސަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ރައީސް ގޮތެއް ނިންމެވުމުން އެޗްއީއޯސީން ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް އާއްމު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ….)

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!