ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެއިން މިއަދު ހައްޔަރުކުރީ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގައިވަނީ އައްޑޫސިޓީންވެސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިންގި އޮޕރޭޝަންތަކެއްގައި 9 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މިމަހުގެ 6 ވަނަދުވަހުގެ ރޭ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި އަންނަނީ ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!