ކޮވިޑްގައި 36 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 40 މީހަކު ރާއްޖެއިންވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ރޭ ދަންވަރު 2.00 ގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ލ.ކޯވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލީޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 36 އަހަރުގެ ނޭޕާލް ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. މިއާއެކު މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 113 އަށް އަރާފައެވެ.

މިބަލި ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވާން ފަށާފައިވާއިރު، މިއަދު ނިޔާވި މީހާއާއެކު މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 40 މީހަކު މިބަލީގައިވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި މި ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން 98 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި 15 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ.

ކޯވިޑް ބަލީގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް ރާއްޖެއިން 7 މީހުންވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 6 ދިވެހިންނާއި އިންޑިޔާ މީހެކެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19ގައި މިމަހު އެކަނިވެސް 40 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކޯވިޑް-19އިން ދިފާޢުވުމަށް އެއްވެސް ވެކްސިނެއް ޖަހާފައިނުވާ މީހުން ކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)އިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!